Contact

Onze locatie is Zalencentrum "Onder de Toren" tegenover de Kerktoren in elst.

Voor biljartzaken met onze competitieleider Piet van Deijzen Tel. 06 21177015 of Raymond Maat Tel. 06-21833671.

---hhttttTT  lkjk OfOfOok kunt u het bestuur benaderen welke u onder het kopje "Bestuur" kunt vinden.